Marsando

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Nasz serwis ma za zadanie informować i pomagać w codziennych sprawach. Ale przede wszystkim ma tworzyć i łączyć polską społeczność.

GŁÓWNE ZASADY

 

1. Wchodząc na nasz serwis i korzystając z niego wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych zasad, których celem jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z serwisu wszystkim użytkownikom. Przeczytaj uważnie wszystkie poniższe punkty.

2. W Serwisie nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi lub nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub etnicznej.

3. Zabrania się zamieszczania treści wulgarnych, obraźliwych, uznanych za niemoralne, zawierających groźby, treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, zdjęć pornograficznych lub erotycznych.

4. Zabrania się podawania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, rozpowszechniania i publikowania spamu, tzw. spamu. łańcuszki lub piramidy finansowe.

5. Zabrania się rozpowszechniania wirusów lub innych technologii mogących zaszkodzić naszemu serwisowi oraz interesom lub własności użytkowników.

6. Nasz portal zawiera treści zamieszczane zarówno przez nas, jak i przez naszych użytkowników. Surowo zabrania się używania, kopiowania, modyfikowania lub rozpowszechniania treści z naszej strony, stworzonych przez nas lub przez inne osoby bez ich uprzedniej wyraźnej zgody (z wyjątkiem treści tworzonych przez Ciebie).

7. Zabrania się zamieszczania treści naruszających prawa osób trzecich, prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie czy prawa do znaków towarowych.

8. Przesyłając nam treści, potwierdzasz, że masz prawo udzielić nam niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i podlegającej podlicencjonowaniu zgody na korzystanie z praw autorskich, praw do reklamy i baz danych z odniesieniu do tych treści tylko w niezbędnym zakresie.

9. Zabrania się zbierania w jakikolwiek sposób informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

10. Jako autor ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zamieszczasz w naszym serwisie i zgadzasz się ponieść wszelkie konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczane przez Ciebie.

11. Zgadzasz się, że nie pociągniesz nas do odpowiedzialności za treści i działania innych użytkowników. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści niezgodne z prawem, zawierające groźby lub obsceniczne, ani za jakiekolwiek materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób i które stanowią lub zachęcają do działalności przestępczej, która skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo.

12. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pieniężne, reputacyjne lub reputacyjne, ani za żadne inne szkody następcze wynikające z korzystania z witryny.

13. Treści są dostarczane przez wielu użytkowników, dlatego nie gwarantujemy ich dokładności, danych kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa ani legalności produktów i usług oferowanych przez użytkowników. Nie mamy wpływu na ich wiarygodność.

14. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy opublikowania zdjęcia lub treści, ich zmiany, skrótów lub usunięcia bez podania przyczyn, które naszym zdaniem mogą być nieodpowiednie lub naruszać określone warunki. Zastrzegamy sobie również prawo, według własnego uznania, do czasowego lub stałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania z witryny.

15. Nadesłanych tekstów nie zwracamy.

16. Umieszczając ogłoszenie na jednym z naszych serwisów wyrażasz zgodę na jego publikację na innych naszych serwisach.

17. Treści mogą zamieszczać wyłącznie osoby pełnoletnie.

18. Publikuj treści we właściwej kategorii, bez wielokrotnego wpisywania tych samych informacji w jednej lub kilku innych kategoriach. Wpisy takie będą przez nas usuwane, a w przypadku ich regularnego powtarzania się będziemy zmuszeni ograniczyć dostęp do serwisu.

19. Zamieszczając treści w serwisie wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie i wykorzystywanie przez nas danych, w tym adresu e-mail w celach informacyjnych i marketingowych. W szczególności wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości, informacji lub innych podmiotów za Twoją wiedzą i wyraźną zgodą.

20. Serwis nie udostępnia nikomu bazy danych adresów e-mail i danych osobowych.

21. Celem serwisu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania. Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich problemów, obraźliwych treści lub naruszeń zasad.

22. Nie gwarantujemy nieprzerwanej pracy serwisu, bezpiecznego i bezbłędnego dostępu do naszych usług oraz niezwłocznego usunięcia wad serwisu. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować nieprzerwane działanie i ciągłość usług.

23. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości naszego serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zmiany regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Polityka prywatności (RODO)

 

§1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Presspol Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, PO Box 670612 Flushing, NY 11367 USA, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Do interpretacji pojęć stosuje się słowniczek Regulaminu lub w sposób opisany w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Do tego celu służy np. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w naszym serwisie to przetwarzamy Twoje dane jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Usługodawca jest również administratorem osób zapisanych do newslettera Presspol. Dane osobowe są przetwarzane:

a. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się do newslettera. Każdej osobie, której dane dotyczą (jeśli jesteśmy ich administratorem) przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną w formularzu kontaktowym. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadziliśmy kontrolę dostępu, dzięki której minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione.

§3. Ciasteczka

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputerowe przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje typ urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają jedynie serwerowi, który je utworzył, na odczytanie informacji w nich zawartych. Cookies ułatwiają zatem korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy za pomocą narzędzi analitycznych rejestrujących zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala dostosować zawartość strony internetowej, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie kierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz Presspol w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookie są dostępne na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe takie jak adres e-mail zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.